Tafelen & fluiten

Komende wedstrijden

 

Bij thuiswedstrijden

Ieder speelgerechtigd lid is verplicht om taken uit te voeren zoals fluiten, zaalwacht en/of tafelen (zie huishoudelijk reglement art. 7). Voor trainers / coaches geldt dat ze slechts beperkt hoeven te fluiten of te tafelen (ongeveer 4x).
Het schema wordt door de scheidsrechterscoördinator opgesteld en via de basketballapp, mail en website bekend gemaakt. Als je niet in staat bent om je taak uit te voeren dan kan er natuurlijk geruild worden. Dit is je eigen verantwoordelijkheid.
Bij elke wedstrijd ligt een formulier waarop aangegeven moet worden of de ingedeelde scheidsrechters en tafelaars aanwezig zijn. De eventuele ruilingen en/of vervangers kunnen hierop ook ingevuld worden.

Zoals gemeld zijn deze taken verplicht (zie het huishoudelijk reglement art. 7). Helaas is het noodzakelijk om sancties af te spreken wanneer deze verplichting niet wordt nagekomen. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Het fluit- en tafelschema op de website is leidend.
 • Als je niet kan, ben je zelf verantwoordelijk om vervanging te regelen.
 • Als de vervanger niet op komt dagen, is dat de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijk
  ingedeelde fluiter en/of tafelaar.
 • Niet uitvoeren van de fluit- of tafelbeurt bij een thuiswedstrijd kan leiden tot een boete van € 15,-. € 7,50 van deze boete gaat naar degene die de tafel- of fluitbeurt waarneemt, € 7,50 is voor de vereniging. Het formulier in de zaal moet wel goed zijn ingevuld.
 • Elke tweede verzaking leidt tot een schorsing van één wedstrijd, aangevuld met een boete van € 15,-. € 7,50 van deze boete gaat naar degene die de tafel- of fluitbeurt waarneemt, € 7,50 is voor de vereniging.
 • Schorsingen worden op de website vermeld.
 • Coaches of aanvoerders zijn verplicht schorsingen uit te voeren.
 • Een derde verzaking leidt tot uitsluiting van de wedstrijden voor de rest van het seizoen.
 • Niet uitvoeren van de fluitbeurt bij een uitwedstrijd leidt tot een boete van de NBB. Deze boete, met daarnaast een boete van € 7,50 voor de vereniging, wordt doorberekend aan de betreffende scheidsrechter.
 • De boetes worden via een factuur (via mail) geïnd.
 • In gevallen waar discussie ontstaat is de beslissing van het bestuur van Rebound leidend.

Bij uitwedstrijden

Speelgerechtigde seniorleden uit teams die op landelijk of op 1e klasse niveau spelen zijn verplicht om externe wedstrijden te fluiten (zie huishoudelijk reglement art. 7). Voor extern fluiten ontvangt de vereniging een reiskostenvergoeding van de NBB. Deze vergoeding wordt door de NBB niet uitgekeerd als niet voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld door de NBB. Indien de vereniging deze vergoeding ontvangt zal deze vergoeding overgemaakt worden aan het betreffende lid. Als je niet in staat bent om te fluiten dan kan er geruild worden. Dit is je eigen verantwoordelijkheid.

 

Helaas is het noodzakelijk om sancties af te spreken wanneer deze verplichting niet wordt nagekomen.

 • Per scheidsrechter, 1e keer niet opkomen dagen: € 10,00
 • Per scheidsrechter, 2e keer niet opkomen dagen: € 10,00
 • Per scheidsrechter, 3e keer niet opkomen dagen: € 20,00