Historie

De geschiedenis van basketbalvereniging Rebound '73

Het oprichtingsverhaal

door Kees Blom, erelid van basketbalvereniging Rebound ‘73

Toen ik als 12-jarige brugklasser van het Chr. College Nassau-Veluwe in het najaar van 1969 kennismaakte met basketbal kon ik niet bevroeden dat ik er in korte tijd zo aan verslingerd zou raken.

Drie jaar later, begin 1973 (ik meen begin maart), was ik er dan ook als de kippen bij toen in restaurant Tima (waar nu Tennessee zit) een bijeenkomst was belegd door ene meneer van der Staaij (Cors, voor intimi; daar hoorde ik toen nog niet bij), die benieuwd was of er in Harderwijk belangstelling voor een basketbalvereniging bestond en, zo ja, hoeveel, want zo’n vereniging was er nog niet.

Nou, die was er, hoor !!!

De opkomst was dermate groot, de belangstelling en – zoals overduidelijk bleek – ook de behoefte, dat de bijeenkomst als de oprichtingsvergadering van de vereniging kan worden gezien. Bij die gelegenheid, meen ik, kon men zich laten registreren als belangstellende cq. aspirant lid. Velen, waaronder ik, meldden zich aan.

Mogelijk werd kort daarna nog een officiële oprichtingsvergadering belegd (het zal mij niet verbazen als dat een ‘huiskamervergadering’ was in de Irenelaan, ten huize van de oprichter en eerste voorzitter), maar dat weet ik niet meer en daar was ik ook niet bij.

Hoe dan ook, als officiële oprichtingsdatum is destijds 1 april 1973 vastgelegd. En dat was beslist géén grap: we bestaan nog steeds. Ik meen mij te herinneren, dat tijdens de eerste bijeenkomst in Tima bij democratisch besluit de naam Rebound ‘73 uit de geroepen opties gekozen werd of tenminste voorlopig vastgesteld.