Beste Rebounders,

Tijdens de themasessie Sypel III van dinsdag 16 mei hebben de 16 deelnemers een duidelijk beeld opgehaald en met elkaar gedeeld van wat we belangrijk vinden:

Een combinatie tussen Stadsweiden en de Sypel III zou ideaal zijn. Stadweiden met het thuishonkgevoel en de Sypel III met alle praktische voordelen en de toekomstbestendigheid.

Dit beeld is voldoende duidelijk om verder te worden uitgewerkt door het projectteam. De deelnemers van de sessie en het projectteam zijn tevreden met dit resultaat. Daarmee is het doel van de sessie behaald. Bij deze nogmaals voor de deelnemers: hartelijk bedankt voor jullie waardevolle bijdrage!

Samengevat

 • Sypel III – meer velden: praktisch meeste voordelen, toekomst-groei bestendig, interessanter voor sponsors.
 • Stadsweiden – één veld: meer thuishonkgevoel en sfeer.

 Aandachtspunten voor Rebound ’73

 • Clubgevoel weegt zwaar, ‘nieuw clubgevoel’ ontwikkelen los van de locatie.
 • Klankbordgroep samenstellen en betrekken bij uitwerking combinatie. Stadsweiden-Sypel III.
 • Niet te snel groeien, kwaliteit gaat boven kwantiteit.
 • Basketbal bij de gemeente goed onder de aandacht brengen.

Aandachtpunten voor de gemeente m.b.t. Sypel III

 • Mobiele tribunes tussen velden i.p.v. op hoeken van velden.
 • ‘Eigen plekje’ in de kantine.
 • Goede veldverlichting.
 • Goede speelvloer.

Verbeterpunten voor een volgende themabijeenkomst

 • Onderzoeken hoe meer deelnemers naar dit soort sessies te krijgen (16 is aan de lage kant), mogelijk beter aankondigen.
 • Meer cijfers geven (aantal teams, tijden e.d.).
 • Korter programma, strakker hierop sturen.

Vervolgstappen

 • Versturen deze nieuwsbrief zodat alle leden, ouders en sponsoren op de hoogte zijn.
 • Uitwerken van plan Sypel III met klankbordgroep ter bespreking van de gemeente.

Vragen, opmerkingen?

Heb je vragen, opmerkingen, zorgen of zie je kansen? Bel Bonne Plat 06 2851 2739

Bijlagen