Beste Rebounders,

Zoals jullie misschien weten heeft onze vereniging te weinig goede wedstijd- en trainingsvelden. Hier is het bestuur al jaren over in gesprek met de gemeente.

Gevolgen van te weinig goede wedstijd- en trainingsvelden

 • Trainingen worden deels gehouden in slechte gymzalen als Vliepad en Deventerweg.
 • Trainingstijden zijn soms te vroeg rond het avondeten of juist heel laat ‘s avonds.
 • Niet altijd goede aansluitingen tussen de teams, bijvoorbeeld tussen U22 en seniorenteams.
 • Coaches kunnen niet altijd training geven aansluitend aan het team waarin ze zelf trainen.
 • Een wachtlijst voor nieuwe leden.

Sporthal met goede velden

Begin 2024 is de nieuwe sporthal De Sypel III met meerdere goede speelvelden klaar. Deze komt naast de sporthal De Sypel waar nu al wordt getraind op maandag. Onze vereniging kan een verzoek indienen bij de gemeente voor het huren van velden in de Sypel III voor (extra) trainingen en/of voor het spelen van wedstrijden.

Vragen die afgelopen tijd zijn ontstaan bij de mogelijkheid om speelvelden te huren in de Sypel III

 • Is het in de Sypel III ook zo gezellig als in Stadsweiden en voelen we ons daar thuis?
 • Worden de teams beter en gaan ze hoger spelen als we blijven spelen in Stadsweiden?
 • Gaat mijn contributie omhoog als we wedstrijden gaan spelen in de Sypel III?
 • Gaan we helemaal weg uit Stadsweiden en naar de Sypel III of is een combinatie mogelijk?
 • Kunnen en willen we vaker dan 1x per week trainen
 • Luisteren we naar de huidige en de toekomstige leden?

Bijeenkomst

Het bestuur wil daarom met zoveel mogelijk leden, ouders van jeugdleden en andere betrokkenen van gedachte wisselen over de toekomst van Rebound ’73. Hiervoor wordt een bijeenkomst georganiseerd op dinsdag 16 mei om 19:30u. Locatie de Roef, Middelste Wei 2, Harderwijk.

Doel van de bijeenkomst

Een besluitnemen om wel of geen verzoek in te dienen bij de gemeente voor huur van speelvelden bij de Sypel III.

Programma
 1. Bij de start worden een paar scenario’s naast elkaar gezet met aantal velden, aantal teams-trainers, welke sporthallen, speel- trainingstijden & dagen, kosten e.d.
 2. Interactief wordt gevraagd om voor- en nadelen van de scenario’s te noemen vanuit de kernwaarden van onze vereniging:
  • Clubgevoel
  • Deskundige trainers-bestuurders-andere vrijwilligers
  • Financieel gezond
  • Sociaal-maatschappelijke functie
 3. Voor- en nadelen van de scenario’s worden gezamenlijk besproken en samengevat met als doel: een scenario of combinatie van scenario’s waar zoveel mogelijk leden blij van worden.
 4. Na de bijeenkomst werkt het bestuur dit uit tot een besluit. Daarna wordt wel of geen verzoek bij de gemeente ingediend. Dit moet voor eind mei omdat waarschijnlijk meer sportverenigingen gebruik willen maken van de Sypel III.

Aanmelden

Geef je mening en meld je z.s.m. en uiterlijk voor 9 mei aan via secretaris@rebound73.nl zodat we rekening kunnen houden met hoeveel ruimte we moeten huren.

Kan je niet? Lever dan je input aan een ander verenigingslid, ouders van een jeugdlid of een andere betrokkenen die op de bijeenkomst doorgeeft wat jij belangrijk vindt. Zo worden alle belangen goed meegenomen.

Tot dinsdag 16 mei 19:30 uur!
Bauke, Marc en Bonne, de organisatoren van de bijeenkomst