In het seizoen 2024-2025 gaan we iets groots veranderen. We spelen al onze wedstrijden in de nieuwe sporthal Sypel 3. We laten onze oude plek in Stadsweiden en de herinneringen aan Bar Sportief achter. We hebben hierover veel gepraat met leden, ouders, sponsors en anderen.

Samen gaan we ervoor zorgen dat dit goed gaat. Iedereen – leden, vrijwilligers en ouders – doet mee. Of je nu op de tribune zit, aan de bar staat of bij een vergadering bent, jouw mening telt. We hebben samen vier belangrijke punten voor onze club bedacht:

 1. We maken het clubgevoel sterker.
 2. We hebben goede trainers, coaches en bestuurders.
 3. We zorgen dat onze financiën in orde zijn.
 4. We spelen een belangrijke rol in de samenleving.

 

In gesprek met elkaar

Jouw mening is belangrijk, ook als je nog geen 18 bent! Van de trainer en het bestuur mag je verwachten dat zij naar je luisteren. Aan het begin van het seizoen, in september of oktober, is de algemene ledenvergadering. Hier kun je meepraten over de richting van onze club. Ouders zijn ook welkom om erbij te zijn, maar zij mogen niet stemmen. Alleen leden mogen stemmen volgens de regels.

De contactgegevens van het bestuur van Rebound kun je op de website vinden. We zijn bereikbaar via e-mail of telefoon, maar de voorkeur is een persoonlijk gesprek. Als je lid bent van Rebound, accepteer je (en je ouders of verzorgers) de gedragsregels die op de website staan. Het huishoudelijk reglement van Rebound is daar ook te vinden.

Teams

Trainers en coaches

De contactgegevens van de trainers en coaches kun je opvragen bij de secretaris. Elk lid ontvangt de contactgegevens van eigen trainer en coach aan het begin van het seizoen.

Leeftijdscategorieën

Voor de bepaling van de leeftijdsgroepen is de leeftijd op 1 januari 2024 bepalend. De leeftijdsgroepen zijn:

 • U10 – geboortejaar 2015 en 2016
 • U12 – geboortejaar 2013 en 2014
 • U14 – geboortejaar 2011 en 2012
 • U16 – geboortejaar 2009 en 2010
 • U18 – geboortejaar 2007 en 2008
 • U20 – geboortejaar 2005 en 2006
 • U22 – geboortejaar 2003 en 2004
 • Senioren – 2002 en eerder

Teamindeling

Het technische team deelt aan het einde van het seizoen de teams in voor het volgende seizoen. Dit gebeurt door middel van selectietrainingen. De indeling wordt voor de start van het seizoen bekend gemaakt. De teams die onder de leeftijdscategorie U10 vallen, spelen in toernooivorm. De overige teams spelen in competitievorm.

Per team kunnen er maximaal 12 spelers meedoen aan de competitie en toernooien. Dit betekent dat er per team maximaal 12 spelers een spelerskaart hebben. Als er geen plaats is in een team voor competitie, kan de speler ingeschreven worden op een wachtlijst. Deze wordt door de ledenadministratie bijgehouden. Bij een eventuele wachtlijst is recreatief spelen mogelijk, mits daarvoor ruimte is.

Trainingen

De trainingstijden en de trainingslocaties van de teams kun je vinden op onze website. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen wordt er geen training gegeven. De eerste training is op maandag 26 augustus 2024 en de laatste training is op vrijdag 11 juli 2025.

Voor seizoen 2024-2025 vervallen de volgende trainingen:

Geen training wegens In de periode
Herfstvakantie 26 oktober t/m 3 november 2024
Kerstvakantie 21 december 2024 t/m 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 2 maart 2025
Goede Vrijdag 18 april 2025
Tweede Paasdag 21 april 2025
Meivakantie 26 april t/m 4 mei 2025
Hemelvaartsdag 29 mei 2025
Tweede Pinksterdag 9 juni 2025
Zomervakantie 19 juli t/m 31 augustus 2025

Voor recreanten die op vrijdag trainen vervallen de volgende trainingen:

 • 18 april (Goede Vrijdag)
 • Alle vrijdagen in de schoolzomervakantie van regio midden

 

Wedstrijden

Spelregelbewijs vanaf 14 jaar

Basketball is een fantastische sport, maar qua spelregels kan het soms lastig zijn. Vanuit de Nederlandse basketbalbond is het halen van een spelregelbewijs daarom verplicht gesteld. Je wordt hier vanzelf voor uitgenodigd. Bij Rebound vinden we het ook belangrijk dat je de regels begrijpt. We stellen het daarom verplicht voor al onze wedstrijdspelers van 14 jaar t/m 24 jaar om hun spelregelbewijs te halen. Wie in het bezit is van een scheidsrechtersdiploma heeft vrijstelling en hoeft het spelregelbewijs niet meer te halen.

Vervoer naar wedstrijden en toernooien

Het vervoer naar toernooien en wedstrijden voor jeugdspelers wordt door ouders gedaan, tenzij anders afgesproken. De communicatie-ouder van het team maakt zelf een rijrooster. Ouders/spelers die niet kunnen rijden dienen zelf voor vervanging te zorgen. Seniorenteams regelen het vervoer onderling met het team.

Clubkleding is donkerblauw

De hoofdkleur van de clubkleding is donkerblauw. De sporttenues worden door de vereniging ter beschikking gesteld en blijven eigendom van de vereniging. Iedere speler is verantwoordelijk voor het shirt waarin hij of zij gespeeld heeft. Is de kleding kapot of kwijt, dan kunnen de kosten worden verhaald op de verantwoordelijke speler (diegene die volgens het scoresheet in het tenue heeft gespeeld).

Bij wedstrijden tegen teams met dezelfde kleur clubkleding gelden de NBB-regels. Het uitteam dient in een afwijkende kleur te spelen, zodanig dat het niet verwarrend is voor medespelers (naar inschatting van de scheidsrechters).

Na een wedstrijd wordt de kleding door een van de spelers/ouders gewassen. Na het einde van de wedstrijd dienen de tenues gelijk ingeleverd te worden bij de persoon die de wasbeurt heeft. De seniorenteams regelen dit onderling.

Gratis scheidsrechter shirt

Rebound vindt het belangrijk dat onze scheidsrechters er netjes bij lopen. Als je een officieel scheidrechtershirt voor jezelf aanschaft, dan mag je de rekening naar de penningmeester sturen! Goede deal toch?

Financiële bijdrage aan een toernooi

Als er een team meedoet aan een toernooi kan het team een financiële bijdrage aanvragen bij de penningmeester van maximaal € 35,- per seizoen. Het team dient zelf voor vervoer te zorgen.

Onze financiële zaakjes goed op orde

Rebound wil haar financiële zaakjes goed op orde hebben. Daarom is het nodig dat iedereen tijdig aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Daarbij willen we de contributie laag houden zodat basketbal een betaalbare sport blijft. Het kan desondanks voorkomen dat een contributie-inning slecht uitkomt. In overleg met de penningmeester kan een eenvoudige betalingsregeling worden afgesproken. Doe dit tijdig en laat het er niet op aan komen. Bij een stornering zal de penningmeester contact opnemen met jou en alsnog een betalingsregeling proberen af te spreken. Lukt dit niet, dan ben je niet speelgerechtigd en kun je helaas ook niet meer trainen.

Contributie voor de vereniging en basketbalbond

De contributie voor het spelen bij Rebound wordt op de website aangegeven en is leidend. Dit bedrag wordt in vier termijnen van jouw rekening afgeschreven in september, november, januari en april. Als een inning niet mogelijk is kun je contact opnemen met de penningmeester. De bondscontributie wordt in oktober geïnd of bij aanvang van het lidmaatschap.

Aanmelding Verschuldigde contributie
Tussen 1 mei en 30 september

Bondscontributie en

verenigingscontributie kwartaal 1, 2, 3, 4

Tussen 1 oktober en 30 november

Bondscontributie en

verenigingscontributie kwartaal 2, 3, 4

Tussen 1 december en 31 januari

Bondscontributie en

verenigingscontributie kwartaal 3, 4

Tussen 1 februari en 30 april

Bondscontributie en

verenigingscontributie kwartaal 4

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10 en wordt met de eerste contributie geïnd. Ben je in het verleden al eens lid geweest (en kun je dit aantonen)? Dan vervalt het inschrijfgeld. Eventuele maatwerkafspraken gaan altijd in overleg met de penningmeester.

Opzeggen en schuldvrijverklaring

Opzeggingen dienen schriftelijk per mail te gebeuren bij de ledenadministratie (lidmaatschap@rebound73.nl).

Opzegging Verschuldigde contributie
Voor 1 mei van het volgende seizoen Geen
Tussen 1 mei en 15 augustus Bondscontributie nieuwe seizoen
Tussen 16 augustus en 30 september

Bondscontributie en

verenigingscontributie kwartaal 1

Tussen 1 oktober en 31 december

Bondscontributie en

verenigingscontributie kwartaal 1, 2

Tussen 1 januari en 28 februari

Bondscontributie en

verenigingscontributie kwartaal 1, 2, 3

Tussen 1 maart en 30 april

Bondscontributie en

verenigingscontributie kwartaal 1, 2, 3, 4

Wil je na opzegging bij een andere vereniging gaan spelen, zorg dan dat je aan al je financiële verplichtingen hebt voldaan en vraag om een schuldvrijverklaring bij de penningmeester (penningmeester@rebound73.nl). Als je niet schuldenvrij bent, dan ben je niet speelgerechtigd bij een andere vereniging (je wordt dan geblokkeerd in Sportlink).

Boetes

Basketbal is een sport waarbij boetes uitgedeeld kunnen worden door de Nederlandse basketbalbond. De vereniging houdt zich het recht voor om ontvangen boetes door te berekenen aan een speler/team (zie het huishoudelijk reglement artikel 29 t/m 30):

 1. Het niet hebben van een spelregelbewijs kost € 5 per wedstrijd
 2. Als ongerechtigde speler meedoen kost de eerste wedstrijd € 25. Daarna € 35 en vervolgens € 45.

Helaas is het noodzakelijk om binnen de vereniging enkele sancties af te spreken wanneer de verplichting voor fluiten of tafelen niet wordt nagekomen. Hiervoor gelden de volgende regels:

 1. Het fluit- en tafelschema op de website is leidend.
 2. Als je niet kan, ben je zelf verantwoordelijk om vervanging te regelen.
 3. Als de vervanger niet op komt dagen, is dat de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijk ingedeelde fluiter en/of tafelaar.
 4. Kom je drie keer niet opdagen, dan mag je niet meer trainen of spelen in dat seizoen.
 5. Coaches of aanvoerders zijn verplicht schorsingen uit te voeren.
 6. Niet uitvoeren van de fluitbeurt bij een uitwedstrijd leidt tot een boete van de NBB. Deze boete, met daarnaast een boete van € 7,50 voor de vereniging, wordt doorberekend aan de betreffende scheidsrechter.
 7. De boetes worden via een factuur (via mail) geïnd.
 8. In gevallen waar discussie ontstaat is de beslissing van het bestuur van Rebound bindend.

Vrijwilligers

Rebound werkt dankzij vrijwilligers. Wil jij, je ouders of je partner helpen als trainer, scheidsrechter, coach, zaalwacht, bestuurslid of commissielid? Neem dan contact op met het bestuur. De contactgegevens van de bestuursleden staan op de website. Rebound vraagt een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor elke vrijwilliger die met jeugd werkt. Dit kost niets en moet elke drie jaar opnieuw worden aangevraagd.

Cursussen voor trainers, scheidsrechters en tafelaars

Het bestuur wil graag dat vrijwilligers cursussen volgen om meer kennis te krijgen. Als je interesse hebt in een cursus, zoals een trainerscursus, neem dan contact op met de Technische Commissie (TC) of de secretaris. Zij kunnen je meer informatie geven.

De TC verwacht dat alle leden vanaf 15 jaar een cursus volgen. Dit helpt niet alleen bij het fluiten van wedstrijden, maar ook bij je eigen ontwikkeling als basketballer. De vereniging regelt en betaalt de cursussen.

Fluiten en tafelen bij thuiswedstrijden

Elk lid dat mag spelen, moet ook helpen met taken zoals fluiten of tafelen (zie huishoudelijk reglement art. 7). Trainers en coaches hoeven dit maar ongeveer vier keer te doen. Het schema hiervoor wordt door de scheidsrechtercoördinator gemaakt en gedeeld via de basketbal-app, mail en website. Als je je taak niet kunt doen, moet je zelf voor vervanging zorgen.

Bij elke wedstrijd ligt een formulier waarop je moet aangeven of de scheidsrechters en tafelaars aanwezig zijn. Eventuele ruilingen of vervangers kunnen hier ook worden ingevuld. Deze taken zijn verplicht (zie huishoudelijk reglement art. 7).

Vertrouwenspersoon

Zijn er dingen gebeurd waar je niet gemakkelijk over praat of heb je dingen gezien die niet door de beugel kunnen of heb je problemen met deze of gene dan kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Je kunt haar vertrouwen en informatie wordt alleen gedeeld als jij dit wil. Contactgegevens vind je op de website.

Risico’s en verzekeringen

Jij basketbalt op eigen risico. De vereniging is niet verantwoordelijk voor schade aan personen en/of materialen. Alle basketballeden vallen onder een collectieve ongevallenverzekering welke van kracht is tijdens het deelnemen aan activiteiten van de NBB en de vereniging en tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de activiteiten plaatsvinden (zie ook het huishoudelijk reglement art. 31 t/m 35).

Belangrijke medische informatie

Zijn er over jouw belangrijke medische gegevens die bekend dienen te zijn bij een incident geef dit dan door aan jouw coach. Als voorbeeld kunnen we noemen diabetici of allergische reacties op bepaalde medicijnen of insectenbeten en hoe hierop te handelen.

Privacy

Tijdens toernooien en wedstrijden kunnen audio/visuele opnames gemaakt worden. Deze opnames kunnen worden gebruikt voor de clubpromotie of publicaties. Als dit niet wenselijk is, kun je dit ter plekke aangeven. Op de website is het privacy beleid van de vereniging te vinden. Wij voldoen aan de verordening gegevensbescherming.